انواع امولسیفایرها، دیسپرس کننده ها و عوامل خیس کننده‌ مورد مصرف در سموم کشاورزی با فرمولاسیون های WDG – SP – WP – SL – SC

تاریخ: سال 2020
کشور: ایران
قیمت: لطفا تماس بگیرید
دسته بندی: کشاورزی

سورفکتانت ها

سورفکتانت ها عوامل پاک کننده فعالی هستند که سه نقش اصلی اجرا می کنند:
نفوذ در پارچه و خیس کردن پارچه
سست کردن و رهانیدن چرک ها و آلودگی ها
امولسیون کردن ذرات چرک و آلودگی و معلق نگه داشتن آن ها در محیط شستشو