انواع دترجنت‌های پلیمری

تاریخ: سال 2020
کشور: ایران
قیمت: لطفا تماس بگیرید
دسته بندی: صنایع نساجی

انواع دترجنت‌ها

دترجنت (سورفکتانتها) را میتوان به ۴ دسته تقسیم کرد:
دترجنت های آنیونی
دترجنت های کاتیونی
دترجنت های آمفوتریک
دترجنت های غیر یونی
وجه متمایز کننده دترجنت های سنتزی، گروه کربوکسیلیک (عامل آبدوست) از یک طرف و گروه هیدروکربنی با زنجیر بلند از طرف دیگر هست.