ضد کف ها

انواع ضد کف های تخصصی مورد مصرف در صنایع مختلف

تاریخ: سال 2020
کشور: ایران
قیمت: لطفا تماس بگیرید
دسته بندی: ضد کف ها

انواع ضد کف ها

۱. ضد کف های پایه سیلیکونی
• فرایند های تولید مواد دارویی و غذایی
• صنایع پتروشیمی
• سموم و مواد شیمیایی دفع آفات کشاورزی
• مواد شوینده و پاک کننده
• صنعت نساجی و چرم
• صنایع تولید رنگ و مواد پوشش دهنده
• تولید کاغذ
• واحدهای تصفیه پساب
۲. ضد کف های پایه آبی
آنتی فوم‌های پایه آبی از انواع مختلفی از مواد که در یک پایه آبی به راحتی حل می‌شوند، ساخته می شوند. ساختار آن ها به طور معمول متشکل از زنجیره‌‌های بلند الکل های چرب ، صابون های اسید چرب یا استر ها می باشد.
۳. ضد کف های پایه غیر آبی
از آنتی فوم های غیر آبی می توان در سیستم های غیر آب مانند حلال های آلی و روغن های معدنی استفاده کرد. هیدروکربن های نامحلول، پلی دی متیل سیلوکسان ها، الکل ها، استئارت ها و گلایکول ها از جمله آنتی فوم های غیر آبی می باشند.