انواع نرمک سیلیکونی ماکرو، میکرو، نانو

تاریخ: سال 2020
کشور: ایران
قیمت: لطفا تماس بگیرید
دسته بندی: صنایع نساجی

خواص نرم کن ها

ایجاد زیردست بسیار نرم و ابریشم مانند بر روی منسوجات، افزایش خاصیت افتایش پارچه، بهبود خواص دوخت پذیری پارچه، افزایش الاستیته و برگشت از چروک پارچه پس از عملیات شستشو، افزایش برگشت پذیری پارچه های کشباف، بهبود مقاومت حاشیه پارچه در مقابل پارگی. مقاوم در برابر زرد شدن در دماهای معمول خشک کردن و تثبیت. پایداری بسیار زیاد در محلول های دارای جریانهای برشی شدید. مناسب برای پارچه های تهیه شده از انواع نخ ها خصوصاً نخ های اپن اند.

انواع نرم کن ها

اکثریت نرم کن ها از مولکول هایی با گروه های آب دوست و آب گریز تشگیل شده اند که می توانند بر روی سطح الیاف عمل نمایند، به همین دلیل این مواد را جزء خانواده سطح فعال ها طبقه بندی می کنند، معمولاً نرم کن ها به صورت امولسیون های % ۳۰ – ۲۰ روغن در آب فروخته می شوند. مولکول های نرم کن ها غالباً دارای گروه های آلکیل بلند و گاهاً شاخه دار با ۱۶ تا ۲۲ اتم کربن می باشند. تنها نرم کن های سیلیکونی، پارافینی و پلی اتیلنی از این قضیه مستثنی هستند. تقریباً یک سوم از کل نرم کن های مورد استفاده در صنعت نساجی را نرم کن های سیلیکونی نشکیل می دهند.