نرمک کاتیونیک خمیری نسل جدید

تاریخ: سال 2020
کشور: ایران
قیمت: لطفا تماس بگیرید
دسته بندی: صنایع نساجی

خواص نرمک کاتیونیک خمیری

نرمکن کاتیونیک خمیری با رقیق شدن در آب باعث می شود مولکول های کوچک نرمکن و دمای انتقال را کاهش میدهند و مواد شیمیایی که باعث ایجاد الیاف شده است ساختار را نرم میکند.با توجه به اینکه در نرمکن کاتیونیک خمیری با توجه به جهت گیری مولکول ها حالت آبگریز ایجاد می شود باعث می شود که خصوصیات نرم کنندگی بسیار خوبی برای نرمکن کاتیونیک خمیری ایجاد گردد.

همین امر باعث میگردد که نرم کننده های غیر یونی خاصیت آبدوستی بیشتری داشته باشند با توجه به اینکه اغلب نرمکن ها دارای مولکول هایی با دو بخش آبدوست و آبگریز هستند که باعث کاهش کیفیت نرم کنندگی می گردد و از طرفی جهت گیری نرم کننده های غیر یونی به سطح لیف بستگی دارد که آبدوست نرمکن به سمت آبدوست و بخش آبگریز نرم کن به سمت آبگریز جذب می شود.