• تلفن: 33405297-026 /33402829-026
  • ایمیل: Danyalbagheri65@gmail.com

تولید و تامین رنگ و رزین

تاریخچه صنعت رنگ سازی به شیوه مدرن و به عبارت دیگر رنگ سازی کارخانه ای در ایران به سال 1315 و زمانی باز می گردد که مرحوم احمد صانعی ضمن بازدید از نمایشگاهی در کشور المان که در ان انواع ماشین الات صنعتی و از جمله ماشین الات رنگ سازی به معرض نمایش گذاشته بود , اندیشه راه اندازی کارخانه ای در ایران را در ذهن او متبلور ساخته و پس از بازگشت به کشور مقدمات ورود ماشین الات مذکور را فراهم اورد و سرانجام به سال 1318 اولین شرکت رنگ سازی در کشور به نام شرکت رنگ سازی ایران فعالیت رسمی خود را اغاز کرد.
اولین واحد رنگسازی ایران در سال ۱۳۱۸، اولین واحد رنگسازی امروزی به نام رنگسازی ایران اقدام به تولید و عرضه رنگ روغــنی کارخانه‌ای نمود و پس از آن شرکتهای دیگری فعالیت رنگسازی خود را آغاز نمودند. در آن سالها هنوز رنگ روغنی کارخانه‌ای با استفاده از روغن های گیاهی و پودرهای معدنی تولید می شد و این امر تا سال ۱۳۴۱ که اولین محصول رنگ روغنی با استفاده از رزین الکید عرضه گردید، ادامه داشت رنگ پلاستیک بر پایه پلی وینیل استات برای مصارف ساختمانی نیز برای اولین بار در سال ۱۳۳۸ تولید و عرضه شددر واقع می توان گفت که در سال ۱۳۴۴ صنعت رنگسازی در ایران شکل تازه ای یافت و واحدهای مـتعددی فعالیت خود را آغاز نمودند.

color
color2