24
جولای

شرکت تابان

استفاده آسان دوستدار محیط زیست و مقرون به صرفه بودن، این فناوری را به راه حلی مطمئن در فرایند شیمیایی با ماندگاری طولانی مطرح کرده که می تواند جایگزین خوبی برای روش های قدیمی باشد.